10 oktober grote actie tegen jeugdloon

Geef de politiek het laatste zetje

Dankzij de acties van Young & United is er verandering op komst. Onze petitie werd meer dan 130.000 keer getekend. En ook in de Tweede Kamer is er beweging. Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Op 10 oktober gaan we in het centrum van Amsterdam de politiek het laatste zetje geven om het jeugdloon af te schaffen. Kom ook en meld je aan

 

Meld je aan

Waarom afschaffing jeugdloon?

Het jeugdloon in Nederland is beduidend lager dan het minimumloon. Waar iemand van 23 jaar of ouder recht heeft op € 9,12 bruto per uur moet een (jong) volwassene van 18 jaar het doen met minder dan de helft: € 4,15 per uur. Nederland loopt daarmee in Europees verband uit de pas.

Met het jeugdloon kun je geen zelfstandig bestaan opbouwen. Slechts 15 procent van de (jong) volwassenen tussen de 18 en 23 jaar kan financieel op eigen benen staan. Als je 18 bent, heb je volgens de wet recht op maar € 683 per maand voor een volledige werkweek. Met deze schamele inkomsten duik je bijna € 300 onder de armoedegrens die in Nederland op € 969 ligt!

Het afschaffen van het jeugdloon voor volwassenen levert 10.000 fulltime extra banen op. Doordat volwassenen niet langer een jeugdloon krijgen en dus meer te besteden hebben.

Young & United wil volwassen loon voor volwassen werk. Het is belachelijk dat je volwassen bent en wordt afgescheept met een jeugdloontje van gemiddeld € 5 per uur. Onze acties hebben er inmiddels voor gezorgd dat een Kamermeerderheid vindt dat het jeugdloon moet worden verhoogd. Dit is een mooie stap, maar we zijn er nog niet. In november komt Minister Asscher van Sociale Zaken met een voorstel voor het jeugdloon. Young & United gaat de politieke twijfelaars een laatste duw in de rug geven.

Ook aan de cao-tafels wordt door de FNV afschaffing van het jeugdloon voor volwassenen geëist.

steunen = sharen