Y&U steunt supermarktwerkers

Young & United en supermarktwerkers hebben vanmiddag actie gevoerd bij het Vakcentrum Levensmiddelen in Woerden. Ze hebben geen goed woord over voor de ‘flut-cao’ die supermarktgevers eind 2015 afsloten met vakbond CNV.

‘Wij profiteren op geen enkele wijze van de afspraken in deze cao. Per uur verdien ik iets van vier euro terwijl ik hetzelfde werk doe als een 22-jarige’, zegt Bodhi Geraci (18 jaar) die als vakkenvuller bij de Dirk van den Broek werkt en lid is van FNV Young & United.

72% van de jong volwassenen vindt cao waardeloos

Een internetenquête die Young & United eind januari had uitgezet, onderstreept het ongenoegen van de jongeren. 72% van de 1.600 jong volwassenen die de enquête invulden gaf aan de nieuwe cao ‘waardeloos’ te vinden. Slechts 6% was tevreden over de nieuwe cao. Uit de enquête bleek ook dat het aantal 22-jarigen dat in de supermarkten werkt vrijwel nihil is. Slechts 2% van de 1.600 respondenten was 22 jaar.

Symboolpolitiek van werkgevers

Peter van der Put, onderhandelaar supermarkten FNV Handel: ‘De afschaffing van het jeugdloon voor deze leeftijdsgroep is duidelijk symboolpolitiek van de werkgevers. Het akkoord is in meerdere opzichten een wassen neus. Ja, er is een loonsverhoging van 5%. Maar in de drie jaar dat er geen cao was, bedroeg de inflatie gemiddeld 1,79% per jaar. We waren al eerder uit het overleg gestapt omdat we onze handtekening niet onder een slechte cao zetten.’

Jongeren lopen door cao paar honderd euro mis

Jonge supermarktmedewerkers met een 12 plus-urencontract moeten zelfs flink inleveren. De toeslagen voor werken in de avond (v.a. 20.00 uur) zijn afgeschaft. En ook voor het werken op zaterdagavond (v.a. 18.00 uur) is er geen compensatie meer. Een 18-jarige die een contact heeft voor meer dan 12 uur per week en op onregelmatige tijden werkt, kan ten opzichte van 2015 een paar honderd euro op jaarbasis mislopen.

Supermarkten leunen op jeugdloners

Young & United vindt dat alle 18 plussers in Nederland een volwassen loon verdienen en heeft minister Asscher daarom gevraagd om het jeugdloon bij wet af te schaffen. Tegelijkertijd vindt de jongerenbeweging dat supermarkten het goede voorbeeld moeten geven omdat in deze branche veel jongvolwassenen werken. Bodhi: ‘Het is belachelijk dat Albert Heijn jaarlijks 43 miljoen euro verdient aan het jeugdloon, terwijl een 18-jarige vakkenvuller moet zien rond te komen van 4,80 euro per uur.’

steunen = sharen