Robin Fransman: ‘Jeugdloon is bedrijfssubsidie’

Een overtuigd VVD-lid en liberaal, die pleit voor een flinke loonsverhoging voor iedereen, dat horen we niet vaak. Waarom moeten volgens u de lonen omhoog?

“De economie is een kringloop die kan vastlopen door te hoge lonen, maar ook door te lage lonen. En in die laatste situatie zitten we nu. De lonen zijn zó lang gematigd dat de economie is vastgelopen. Mensen hebben domweg geen geld meer. Dit zien we aan twee dingen. Burgers hebben steeds meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. En bedrijven kunnen hun enorme winsten niet investeren omdat er onvoldoende koopkracht is om investeringsplannen rendabel te maken.”

Zijn de jeugdlonen ook te laag?

“De hele lage jeugdlonen zijn een cadeautje van jongeren aan oudjes. Kijk maar naar de lage prijzen in de supermarkt. Je neemt van de één en geeft aan de ander. Als jongeren in een binnenlandse sector werken, spekken ze vooral de kas van de werkgever of de consument.

En in de exportsector kunnen we door onze lage lonen concurreren met lage lonen elders in de wereld. Maar ‘willen we dat wel?’, die vraag zouden we ons moeten stellen in Nederland. Onze welvaart komt niet van die lage lonensectoren, maar door kennisintensieve bedrijven.”

“De hele lage jeugdlonen zijn een cadeautje van jongeren aan oudjes. Kijk maar naar de lage prijzen in de supermarkt. Je neemt van de één en geeft aan de ander. ''

Hogere jeugdlonen leidt tot meer werkloosheid, wordt er dan gezegd…

“Er is geen werkgever op aarde die werk creëert omdat de lonen zo lekker laag zijn. Er worden banen gecreëerd omdat er business is. Als het jeugdloon omhoog gaat, dan gaat het loon van de hele sector omhoog. Bovendien kan in veel gevallen de werkgelegenheid niet verdwijnen omdat deze lokaal is. Neem de horeca waar veel jongeren werken. Het is niet het loon waardoor de horeca in Nederland zo duur is. Dat komt door de hoge huurprijzen. Zo’n laag jeugdloon is feitelijk niets anders dan huursubsidie voor de sector.

Een manier om de koopkracht van mensen te verhogen zonder de lonen te verhogen is het verlagen van de belasting op arbeid. Vind u dat een afdoende antwoord op de lage jeugdlonen?

De belastingen op arbeid zijn inderdaad in brede zin te hoog. Feit is dat de afgelopen vijftien jaar de belasting op arbeid sterk is gestegen en op vermogen sterk is gedaald. Wat ook waar is, is dat de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven heel goed is. Er wordt bijzonder veel geld verdiend, behalve in sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse koopkracht. Bedrijven hebben wél geld, maar de mensen niet meer. Het loon is het grootste probleem, niet de belastingdruk. Juist bij die lage jeugdlonen is de belasting helemaal niet hoog. Dus nee, het verlagen van de belasting is geen afdoende antwoord. De lonen en dus ook de jeugdlonen moeten omhoog.”

Young & United voert actie voor meer banen waar je van kan leven, meer vaste contracten en volwassen minimumloon vanaf 18 jaarTeken de petitie!

steunen = sharen