Keurmerk voor jeugdloonvrij Amsterdam

Uit handen van FNV Young & United ontving het Amsterdamse gemeenteraadslid Dennis Boutkan vanmiddag een kwaliteitskeurmerk, omdat zijn stad als eerste in Nederland vanaf 18 jaar jeugdloonvrij wordt. Met dit voorstel van de PvdA, GroenLinks, SP en Partij van de Ouderen werd vannacht ingestemd door de gemeenteraad.

Bij aanbestedingen gaat de regel gelden dat leveranciers alleen diensten mogen afnemen bij de gemeente Amsterdam als zij 18-plussers een volwaardig loon betalen.

Blij met voortrekkersrol Amsterdam

‘Ik ben blij dat Amsterdam voorop loopt in de volledige afschaffing van het jeugdloon en net als Young & United vindt dat jongvolwassenen een gelijke kans moeten krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen’, aldus campagneleider Reinier Engelen van FNV Young & United.

Landelijke afschaffing jeugdloon

Op 21 april werd bekend dat het kabinet voor het eerst in 42 jaar de leeftijdsgrens van het jeugdloon voor alle jongvolwassenen in Nederland in twee stappen gaat verlagen van 23 naar 21 jaar. Vanaf 2017 gaan zij er in loon al fors op vooruit.

steunen = sharen