Flexkoning Randstad

Op woensdag 13 juni zijn we samen met uitzendkrachten langs geweest bij uitzendconcern Randstad om ze een witboek te overhandigen. In het witboek staat het resultaat van een uitgebreid onderzoek door FNV waaruit blijkt dat Randstad doelbewust de uitzend-cao overtreedt. Op deze manier krijgen uitzendkrachten via een schijnconstructie fors minder betaald dan collega’s die in dienst zijn bij werkgevers.

Flexverslaafde werkgevers

Randstad is het grootste uitzendbureau en daarmee de flexkoning van Nederland. Zij moeten al sinds 2015 hun mensen een salaris betalen dat gelijk is aan het salaris medewerkers zouden verdienen wanneer ze in dienst zouden zijn bij de opdrachtgever. Dus gelijk loon voor gelijk werk. Om de regels te ontduiken, heeft Randstad een aparte BV opgericht, Tempo Team Outsourcing, die door middel van contracting mensen een lager loon betaalt. Tempo Team en Randstad maken het zo mogelijk basisrechten en cao’s te ontduiken. Ze spannen samen met flexverslaafde werkgevers die hun werknemers willen onderbetalen en ondernemersrisico’s willen afwentelen op werknemers. WTFlex!

Steun Young & United en teken de petitie!

Uitzendbureaus maken het mogelijk om basisrechten en cao’s te ontduiken. Dit moet stoppen!

Zekere contracten moeten weer normaal worden in Nederland!Teken petitie

steunen = sharen