Asschers geheugensteuntje

10 redenen waarom Asscher het jeugdloon moet afschaffen

Ondanks meerdere toezeggingen is minister Asscher nog steeds niet met een voorstel gekomen over aanpassing van het minimum jeugdloon. Waarom duurt het zo lang? Met dit geheugensteuntje kan Asscher niet langer om ons heen. 

1. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het

De wens van Young & United om iets aan het bizar lage jeugdloon te doen, wordt ondersteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. In september 2015 werd de motie aangenomen om het wettelijk minimum jeugdloon (tot 23 jaar) substantieel te verhogen. De regering werd destijds op 8 september 2015 verzocht om op korte termijn met concrete voorstellen te komen.

2. Op je 18e ben je volwassen

In Nederland ben je vanaf je 18e voor de wet volwassen. Je mag een hypotheek afsluiten, stemmen, autorijden, alcohol en tabak kopen en je moet een zorgverzekering afsluiten van zo’n honderd euro per maand. Toch verdien je op je 18e volgens het wettelijk minimum jeugdloon slechts vier euro bruto per uur. Dat is minder dan helft van het volwassen minimumloon (9 euro) waar je pas vanaf je 23e recht op hebt.

3. Nederland overtreedt Internationale Verdragen

Dat je in Nederland meer betaald krijgt als je meer werkervaring hebt, is logisch. Maar nu is het zo dat iemand van 21 die al 4 jaar bij een bedrijf werkt veel minder verdient dan een 28-jarige die net komt kijken bij datzelfde bedrijf. Dat is erg krom. Bovendien is leeftijdsdiscriminatie verboden volgens de regels van het Europees Sociaal Handvest.

4. Van 5 euro per uur kun je niet rondkomen

Het minimumjeugdloon zorgt ervoor dat de 400.000 werkende jong volwassenen in Nederland (18 – 22 jaar) niet of nauwelijks kunnen rondkomen van hun inkomen. Als je op je 19e netjes je MBO – beroepsopleiding – hebt afgerond en aan een serieuze baan wilt beginnen, kun je met een jeugdloon van zo’n vijf euro per uur onmogelijk financieel op eigen benen staan. Ook studenten hebben erg veel last van het jeugdloon. Door de invoering van het leenstelsel zijn zij nog afhankelijker geworden van inkomsten uit een bijbaan.

5. Het is goed voor de binnenlandse economie

Een verhoging van het minimumjeugdloon is goed voor de binnenlandse economie en voor de banenmarkt. Jong volwassenen geven hun geld uit in de sectoren waarin zij veelal werken: de detailhandel en de horeca. Als ze meer verdienen en dus uit kunnen geven levert dat in die sectoren dus ook banen op. Als in Nederland het jeugdminimumloon wordt afgeschaft vanaf 18 jaar zal dat de Nederlandse economie zo’n 1 miljard euro en 10.000 banen opleveren.

6. Gelijk speelveld voor bedrijven

Het jeugdloon subsidieert vooral de multinationals en creëert daarmee een nog ongelijker speelveld voor het Midden- en Kleinbedrijf. De meeste MKB’ers hebben namelijk nauwelijks jeugdloners in dienst. Het zijn de multinationals die hun bedrijfsmodel hebben gebaseerd op goedkope jeugdloners. Zo kloppen McDonald’s en Albert Heijn  jaarlijks 79 miljoen euro uit de zakken van werkende jong volwassenen door ze een jeugdloon te betalen.

7. Dreigende werkloosheid is spookverhaal

Critici beweren dat verhoging van het (jeugd)loon ten koste gaat van de werkgelegenheid. Maar het empirische bewijs hiervoor ontbreekt. Een goed voorbeeld is Duitsland, waar begin dit jaar een algemeen minimum loon is geïntroduceerd. Funest voor de werkgelegenheid, stelde een aantal economen. Maar de werkloosheid bleek juist gedaald.

8. We slaan een modderfiguur in Europa

Nederland is een buitenbeentje in Europa als het gaat om de lonen van jong volwassenen. Geen enkel ander land dat ons omringt, laat jongeren pas op hun 23e volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt. Als we de wettelijke lonen van 18-jarigen met elkaar vergelijken in koopkracht van 2015 dan is het niet verrassend dat Nederland onderaan bungelt. Terwijl men in Nederland 4,01 euro bruto per uur voor een 18-jarige voldoende vindt, verdient een leeftijdsgenoot in Frankrijk meer dan 9 euro bruto per uur.

9. Loonkosten werkgever stijgen slechts met 0,76%

Het CBS heeft berekend dat ‘als alle jongeren tenminste het minimumloon voor volwassenen zouden verdienen, de loonsom met ongeveer 2 miljard euro toeneemt.’ Als je de sociale lasten daarbij optelt, dan kom je uit op een bedrag van 2,5 miljard euro. Over de totale loonsom van 328,5 miljard euro (in 2013)  stijgt de totale loonsom met slechts 0,76%.

10. Meer waardering voor je werk

Jong volwassenen werken hard, zijn gemotiveerd, leergierig en vaak bereid om op ongewone tijden te werken. Bovendien krijgen ze vaak volwassen verantwoordelijkheden.  Het is demotiverend als je als 18-jarige de winkel moet openen en sluiten, de kassa moet tellen en je 25-jarige collega moet inwerken met een jeugdloon genoegen moet nemen.

steunen = sharen