6 ins en outs over jouw 0-urencontract

Als je een bijbaan hebt begin je vaak met een 0-uren contract. Maar wist je bijvoorbeeld dat wanneer je een 0-urencontract hebt, ook gewoon recht hebt op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar? Dat en meer antwoorden op jouw vragen vind je hieronder.

1. Oproepkrachten hebben geen recht op betaald verlof.

Niet waar: Als je op basis van een nul-urencontract werkt, heb je net zoals andere werknemers recht op doorbetaald verlof. Let alleen wel op, werkgevers kunnen in sommige gevallen ervoor kiezen om zowel het vakantiegeld en de vakantiedagen maandelijks direct uit te betalen. In dat geval behoud je nog wel het recht op rustdagen, maar die hoeven dan niet altijd te worden doorbetaald. In principe heb je per jaar dus recht op vier werkweken vakantie.

2. Als ik ziek word krijg ik niks.

Niet waar: Mocht je helaas ziek worden, dan heb je in ieder geval recht op de uren die je stond ingepland. Vaak geldt wel een wachtdag (dit is vaak de eerste dag dat je ziek bent en voor deze dag hoef je nog niet doorbetaald te krijgen). Na drie maanden kan een werknemer ook op basis van wat hij gemiddeld heeft gewerkt loondoorbetaling vragen.

3. Wanneer ik altijd 20 uur per week heb gewerkt kan mijn baas dit zomaar ineens veranderen naar 3 uur per week.

Niet per sé waar: een goede werkgever dient zich welwillend naar zijn werknemers op te stellen. Als je erop mocht vertrouwen dat je gewoon voor 20 uur zou blijven werken, is het vaak onredelijk als je ineens niet meer wordt ingeroosterd. Zelfs als je niet meer hoeft te worden opgeroepen, bijvoorbeeld als er simpelweg geen werk voor jou is, moet jouw werkgever meestal alsnog op basis van jouw gemiddelde werkweek loon blijven betalen.

4. Ik werk nu 2 jaar bij het zelfde bedrijf, wordt mijn 0-uren contract dan ook een vast contract?

Waar: de wet is nu zo geregeld dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten in principe na twee jaar automatisch worden omgezet in een vast contract. Ook mogen binnen die twee jaren maximaal drie tijdelijke contracten worden aangeboden. In enkele gevallen mag daar nog incidenteel van worden afgeweken. Bij uitzendovereenkomsten mogen zes tijdelijke contracten worden aangeboden met een totale duur van 4 jaar. Ben je nog geen 18 jaar? Dan mag een bedrijf jou onbeperkt tijdelijke contracten aanbieden, tenzij de cao daar wat anders over zegt. Let wel op, als jij voor het laatst een arbeidsovereenkomst bent aangegaan vóór 1 juli 2015, kan een overgangsregeling van toepassing zijn waardoor je misschien nog gene recht hebt op een vast contract.

5. Mag ik eerder naar huis worden gestuurd als ik voor 5 uur ingepland sta?

Feitelijk mag een werkgever jou eerder naar huis sturen. Je mag in de meeste gevallen aannemen dat je alsnog volledig dient te worden uitbetaald. De eerste zes maanden kán de werkgever van deze doorbetalingsplicht afwijken, maar die mogelijkheid moet wel in jouw contract of cao naar voren komen. Hij dient in ieder geval voor minimaal drie uren per oproep uit te betalen, tenzij jouw werktijden van te voren eenduidig zijn vastgesteld, bijvoorbeeld als je met een vast rooster werkt.

6. Wat moet ik minimaal per uur verdienen?

Jouw minimumuurloon is niet minder dan die van iemand anders van jouw leeftijd. Op deze pagina vind je hier meer informatie over. Pak ook de cao erbij. Daarin staan soms afspraken over hogere lonen bij bepaalde functies.

Vul onze enquête in over onzeker werkStart hier
Meer info? Check de site van FNV JongFNV Jong

steunen = sharen